قوانین سبقت در ایین نامه راهنمایی و رانندگی

سبقت گرفتن در رانندگی

سبقت گرفتن در رانندگی و سوالات مربوط به سبقت در ایین نامه رانندگی:

در این بخش از سایت درایوینگ به قوانین مربوط به رانندگی در کتاب ایین نامه رانندگی می پردازم در فصل اول صفحه 49و 50 کتاب ایین نامه در مورد سبقت توضیح داده شده است

به طور خلاصه کتاب ایین نامه 8 موارد را در مورد سبقت ذکر کرده است که در سوالات ایین نامه بارها تکرار شده است ما در این بخش ابتدا این موارد را کوتاهی خواهیم داد و بعد سوالاتی که در این مورد هر بار در ایین نامه رانندگی تکرار می شوند همراه با جواب قرار خواهیم داد.

رانندگانی که قصد سبقت گرفتن از ماشین جلوی که در جهت انها حرکت می کند را دارند, در محلی که مجاز می باشد چراغ راهنمای سمت چپ را روشن کرده و سبقت گرفته و پس از مسافت کافی چراغ سمت راست در مسیر راه خود قرار بگیرند (در هنگام سبقت گرفتن تا مطمئن نشدن طرف مقابل از خودرو یا هر وسیله دیگر و تفاوت سرعت نقلیه نباید سبقت بگیرید.)

نکته:

 • سبقت گرفتن از خودروی که به سمت چپ در حال گردش می باشد از طرف راست خودرو می توانیدحرکت کنید.
 • رانندگانی که از انها سبقت گرفته می شود باید راه را برای خودروی که از انها سبقت می گیرد باز کنند و سرعت خود را افزایش ندهد.

ممنوع بودن سبقت

موارد ممنوع بودن سبقت خودرو

 1. میدان دید و روشنایی به هر علت کافی نباشد
 2. از 50 متر مانده به پیچ تا 50 متر پس از پیچ ممنوع می باشد همچنین در تقاطع راهها یا در تقاطع راه آهن (تنها در مواردی که به وسیله علائم سبقت مجاز که مشخص شده باشد می توانید سبقت بگیرید.)
 3. در قسمت سرپیچ های تند و سربالایی جاده که دید راننده کم است.
 4. کامیون ها و اتوبوس ها در معابر شهری.
 5. سبقت گرفتن از هر نوع وسیله نقلیه دیگر که در حال سبقت گرفتن است مگر در راه های که سه خط عبور یا بیشتر دارند.
 6. سبقت گرفتن از 100 متر مانده به ورودی تونل ها و پل ها تا انتهای آن.
 7. مشاهده کردن نقاطی که با نصب علایم سبقت گرفتن ممنوع اعلام کرده باشند.
 8. هنگامی که خودروی در طرف مقابل در فاطله نزدیک و غیر ایمن در حال حرکت می باشد.
سوالات ایین نامه در مورد سبقت گرفتن
سوالات ایین نامه در مورد سبقت گرفتن خودرو

سوالات سبقت ایین نامه

سوالات ایین نامه در مورد سبقت

سوالات ایین نامه ای که در مورد سبقت هر بار در امتحان گواهینامه رانندگی تکرار شده و می شود را همراه با جواب در پایین می توانید مشاهده کنید (تمام سوالات ایین نامه در مورد سبقت)

جواب سوالات با علامت * مشخص شده است.

1- سبقت گرفتن یعنی چی؟

 1.  پیشی گرفتن و یاجلو افتادن از وسیله نقلیه دیگری که در همان مسیر حرکت می کند *
 2.  در جلوی خودرو دیگر حرکت نمودن
 3. حرکت در جهت مسیر خودروهای دیگر و جلوتر از همه آن‌ها
 4.  حرکت در لاین مخالف و جلو افتادن از خودرویی دیگر

2- از چند متری تقاطع راه‌آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۵۰ متری *
 2. ۱۰۰ متری
 3.  ۱۵۰ متری
 4.  محدودیت ندارد.

3- علائم اگاه سازی برای سبقت در شب کدام مورد استفاده می شود؟ (علائم سبقت در شب)

 1.  استفاده از بوق کوتاه
 2. فقط تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و پائین
 3. تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و پایین به همراه چراغ راهنما *
 4.  استفاده از بوق بلند به طور متناوب

4- سبقت از طرف راست خودروی که درحال گردش به چپ می باشد…

سبقت از طرف راست خودروی که درحال

 1. فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است.
 2. ممنوع است.
 3. در هنگام روز مجاز است.
 4. مجاز است.*

5 – از چند متری پیچ ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۱۵۰  متری
 2. ۱۰۰ متری
 3. ۵۰  متری*
 4. سبقت گرفتن در پیچ‌ها محدودیت ندارد.

6- تصویر زیر بیانگر چیست؟

موتورسوار در نقطه کور سواری قرار دارد

 1. سواری در حال سبقت گرفتن از موتورسوار است.
 2. موتورسوار درنقطه کور سواری قرار دارد. *
 3. عدم رانندگی بین خطوط.
 4. سبقت غیر مجاز.

7- در آزاد راه ها از باند سمت چپ در چه شرایطی می توان استفاده کرد؟

 1. برای کنار رفتن از سر راه  کامیون‌های بزرگ و جلوگیری از بروز تصادف
 2. برای سرعت‌های بالاتر از ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 3. تحت هیچ شرایطی نمی ‌توان از باند سمت چپ استفاده کرد.
 4. برای سبقت از وسایل نقلیه دیگر با استفاده از حداکثر سرعت مجاز در آن باند *

8- از کدام علامت آگاه‌ سازی برای سبقت گرفتن در روز استفاده می ‌شود؟

 1. افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ
 2. تعویض نور بالا و پائین
 3. اشاره با دست به همراه بوق متناوب
 4. بوق کوتاه و چراغ راهنما*

9- هنگام سبقت گرفتن اعم از این ‌که روز باشد یا شب، برای جلب توجه وسایل نقلیه پشت سر، انجام کدام مورد زیر ضروری است؟

 1. بوق زدن
 2. تبدیل نور چراغ خودرو
 3. اشاره با دست
 4. زدن چراغ راهنما*

10- تحت چه شرایطی در تقاطع‌ ها می توان سبقت گرفت؟

 1. در صورت خلوط بودن تقاطع
 2. اگر در تقاطع چراغ چشمک‌ زن داشته باشد
 3. سبقت در تقاطع ‌ها ممنوع است*
 4. اگر مسیر یک‌ طرفه باشد

11- در چه شرایطی می توان مانع سبقت گرفتن خودرویی در حال سبقت شد؟

 1. زمانی که هوا رو به تاریکی است
 2. زمانی که سرعت خودرو سبقت گیرنده خیلی زیاد است
 3.  زمانی که شرایط بارانی یا برفی است
 4. در هیچ شرایطی*

12 – خودروهایی که دورشان خط کشیده شده، دچار چه خطایی شده‌اند؟

خودروهایی که دورشان خط کشیده شده

 1.  سرعت غیر مجاز
 2.  عدم رانندگی بین خطوط*
 3.  سبقت از سمت چپ وسیله نقلیه
 4. رانندگی با سرعت غیر ایمن

13- چند متر بعد از تونلها و پلها سبقت گرفتن آزاد است

 1. سبقت از انتهای آن‌ها مجاز است
 2. 50  متری
 3. 70 متری
 4. 100 متری*

صفحه 50 کتاب توضیح داده شده است

سبقت در پیچ ها و تونل ها

14- از چند متری ورودی تونل‌ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1.  200 متری
 2.  150 متری
 3. 180 متری
 4. 100 متری*

صفحه 50 کتاب توضیح داده شده است (چه ورودی چه خروجی چه ازاد و چه ممنوع در هر صورت 100 متر جواب صحیح می باشد)

15- در کدامیک از موارد زیر سبقت ممنوع است؟

 1. هنگامی ‌که وسیله نقلیه‌ای در فاصله‌ای نزدیک و غیرایمن از روبرو درحال حرکت است*
 2.  از ۱۰۰ متر مانده به پیچ‌ها تا ۱۰۰ متر پس از آن
 3. از ۱۵۰ متر مانده به ورودی تونل‌ها و پل‌ها
 4. برای اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در معابر برون‌ شهری

16- از چندمتری پیچ ‌ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. ۵۰  متری*
 2. ۳۰  متری
 3. ۴۰  متری
 4.  سبقت گرفتن محدودیت ندارد
شاید دوست داشته باشید بخوانید:  رفع استرس موقع امتحان رانندگی

17- سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ‌ای که درحال گردش به چپ می‌ باشد………….

 1. مجاز است*
 2. ممنوع است
 3.  در هنگام روز مجاز است
 4.  فقط در معابر شریانی درجه دوم ممنوع است

18- کدامیک از تابلو های زیر به معنای پایان سبقت ممنوع می‌ باشد؟

تابلو بیانگر سبقت ممنوع

گزینه 4

19- از چندمتری تقاطع ‌ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

 1. 40 متری
 2.  30 متری
 3.  50 متری*
 4. سبقت گرفتن محدودیت ندارد

این سوال را با سوال 16 اشتباه نگیرید اما در هر صورت جواب هر دو 50 متری می باشد. (تفاوت در پیچ و تقاطع)

20- تابلوی زیر بیانگر چیست؟

سبقت کامیون ممنوع

 1. سبقت برای کامیون ممنوع*
 2. سبقت ممنوع
 3. حق تقدم عبور با شما
 4. جاده دوطرفه

21- از کدام موارد زیر سبقت گرفتن در راه ها ممنوع می باشد؟

 1.  اتوبوس و کامیون ‌ها در معابر شهری*
 2. از ۱۵۰ متری ورودی تونل‌ ها
 3. از ۱۰۰ متری مانده به پیچ ‌ها
 4.  از ۱۰۰ متری پس از پیچ ‌ها

22- مفهوم خطوط مقطع یا بریده بریده در این شکل چیست؟

مفهوم خطوط مقطع یا بریده بریده

 1. مشخص نمودن مسیر عبور دوچرخه
 2.  عمل سبقت، گردش، تغییر خط حرکت و دور زدن از روی این خطوط (با رعایت احتیاط) بدون اشکال می ‌باشد*
 3. رانندگان وسایل نقلیه نباید به‌ هیچ ‌وجه از روی این خطوط عبور نمایند.
 4. محل پارک خودرو

23- سبقت گرفتن از وسیله نقلیه ای که خود در حال سبقت است …..

 1.  مجاز است
 2.  چنانچه احتمال تصادف نباشد مجاز است
 3.  تحت هر شرایطی ممنوع است
 4. ممنوع است مگر در راهی که به دلیل وجود سه خط عبور یا بیشتر این عمل مجاز باشد*

24- در سبقت گرفتن کدامیک از موارد زیر را باید رعایت نمود؟

 1. یافتن فضایی برای جلو افتادن از خودرویی دیگر
 2. داشتن سرعتی معادل سرعت خودرویی که می ‌خواهیم از آن سبقت بگیریم.
 3.  عدم ممنوعیت سبقت در آن مکان از راه، اطمینان از خالی بودن وسیله نقلیه در لاین دیگر *
 4. عدم ممنوعیت سبقت در آن مکان از راه، مگر سرعت خودرو آن ‌قدر باشد که در زمان کوتاه عمل سبقت گرفتن تمام شود.

25- کدامیک از موارد زیر حین رانندگی در شب اشتباه است؟

 1. روشن نمودن چراغ‌ های کوچک و بزرگ به طور هم‌ زمان
 2. استفاده از بوق کوتاه هنگام سبقت *
 3. کاهش سرعت در صورت نزدیک شدن خودرویی از روبرو که از نور بالا استفاده می‌ کند.
 4. استفاده از چراغ مه شکن در هنگام ریزش

نحوه صحیح سبقت گرفتن در شب

سبقت گرفتن در راهها در کدام مورد مجاز نیست

سبقت از سمت راست در اتوبان مجاز است؟

26- کدام تابلو بیانگر سبقت ممنوع است؟

تابلو بیانگر سبقت ممنوع

گزینه 1

27- این تابلو بیانگر چیست؟

مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین

 1. سبقت برای کامیون ممنوع
 2. خط ویژه عبور به جز کامیون
 3. پایان سبقت ممنوع برای کامیون
 4. مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین *

28- این تابلو بیانگر چیست؟

سبقت ممنوع

 1. حق تقدم عبور با شما
 2. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
 3.  سبقت ممنوع*
 4. عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع

29 – این تابلو بیانگرچیست؟

عبور سواری ممنوع

 1. توقف ممنوع
 2. سبقت ممنوع
 3. عبور سواری ممنوع*
 4. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

برای محک زدن خودتان روی گزینه زیر کلیک کنید

آزمون ایین نامه

 

4.5/5 - (2 امتیاز)
برنامه تست آیین نامه ۱۴۰۱

آزمون شبیه سازی شده که می توانید قبل از ازمون اصلی خودتان را محک بزنید

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. تمام سوالاتی که در مورد سبقت هست شما در همین صفحه قرار دادید درسته؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.