سوالات فنی آیین نامه

سوالات آيين نامه فني آموزش 1400

سوالات فنی آیین نامه : در هفته های پیش به ترتیب سوالات آیین نامه ۱۴۰۱باجواب و سوالات مقدماتی آیین نامه را به صورت رایگان در سایت درایوینگ قرار دادیم در این هفته بخشی از سوالات آیین نامه فنی را به صورت رایگان به همراه پاسخ نامه قرار می دهیم. شما اگر می خواهید در مرحله اول قبول شوید پیشنهاد ویژه ما را در آخر صفحه مشاهده کنید.

سوالات فنی آیین نامه pdf رایگان با پاسخ

همچنین فایل pdf سوالات ایین نامه فنی را در پایین صفحه می توانید دانلود کنید.

1- مزیت سیستم فرمان هیدرولیک نسبت به سیستم فرمان مکانیکی چیست؟

الف- چرخش فرمان هیدرولیکی آسانتر است

ب- فرمان مکانیکی کار با آن راحت تر چرخش آسان تر است

ج- فرمان هیدرولیکی راحتتر است

د – مورد الف و ج

پاسخ صحیح : د

2- وظیفه سیستم تعلیق چیست؟

الف – چرخش فرمان هیدرولیکی آسان تر است

ب – فرمان مکانیکی کار با آن راحت تر چرخش آسان تر است

ج – فرمان هیدرولیکی راحتتر است

د –  مورد الف و ج

پاسخ صحیح : د

3- بازدید آب رادیاتور هر از چه مدت باید انجام شود؟

الف – روزی یکبار

ب  – هفته ای یک بار

ج- هر ماه

د – هر دو هفته یکبار

پاسخ صحیح : ب

4- سیستم انتقال قدرت شامل چه اجزایی میشود؟

الف – گیربکس بکس-2

ب- کلاچ  – 3

ج- دیفرانسیل- 4

د- همه موارد

گزینه صحیح : د

5- وظیفه بافر در اتومبیل چیست؟

الف – جلوگیری از تبخیر آب رادیاتور

ب- جلوگیری از تبخیر بنزین

ج –  کاهش آلایندگی گاز باقیمانده از احتراق

د- کاهش صدای ناهنجار موتور

گزینه صحیح : د

6- تسمه تایم اتومبیل باید ……………….تعویض شود؟

الف – 40 تا 70 هزار کیلومتر

ب – 70 تا 100 هزار کیلومتر

ج –  10 تا 20 هزار کیلومتر

د- 460 تا 90 هزار کیلومتر

گزینه صحیح :د

سوالات فنی آیین نامه pdf پایی صفحه

7- از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟

الف -کلاچ

ب -ترمز

ج –  گاز

د. مورد 1 و2

گزینه صحیح : الف

8- منظور از علامت R بر روی دسته دنده اتومبیل چیست؟

الف -خلاص بودن

ب -حالت پارک

ج – آماده حرکت به عقب

د- هیچکدام

گزینه صحیح : ج

9- در تنظیم صندلی عدم تسلط کافی بر تجهیزات کنترلی باعث می شود…

الف -واکنش و عکس العمل راننده در مقابل خطرات مناسب نباشد

ب – واکنش و عکس العمل راننده با تاخیر زمانی بالا صورت پذیرد

ج – واکنش و عکس العمل راننده با سرعت صورت پذیرد

د- موارد یک و دو صحیح است

گزینه صحیح : د

10- در کدام حالت نیرویی به پشت چرخهای محرک منتقل نخواهد شد؟

الف -دنده روی حالت N باشد

ب -دنده روی حالت R باشد

پا روی پدال ترمز باشد

هیچکدام

گزینه صحیح : الف

11- مبدل کاتالیستی در کدام قسمت خودرو قرار دارد و وظیفه آن چیست؟

الف – اگزوز- گازهای مضر را به گازهای بی ضرر تبدیل می کند

ب -محفظه ورودی هوا-گازهای مضر را به گازهای بی ضرر تبدل می کند

ج – موتور-توان موتور را افزایش می دهد

د- داخل اتاق خودرو-ار بروز بوی نامطبوع داخل اتاق خودرو جلوگیری می کند

گزینه صحیح : الف

مبدل کاتالیستی ایین نامه

12- شکستگی جلو بندی چه مشکلی را ایجاد میکند؟

الف -سخت شدن کنترل ماشین و فرمان

ب -افزایش مصرف سوخت

ج – کشیدن ماشین به یک طرف

د – خوب کار نکردن موتور

گزینه صحیح : الف

13- دینام را هر از چه مدت باید بازدید کنیم؟

الف -هر هزار کیلومتر

ب -هر دو هزار کیلومتر

ج – هر سه هزار کیلومتر

د – هر چهار هزار کیلومتر

گزینه صحیح : ب

14- تعویض وایر شمع ها هر از چه مدت باید انجام شود؟

الف -هر ۷۰۰۰ کیلومتر

ب -هر ۸۰۰۰ کیلومتر

ج – هر ۹۰۰۰ کیلومتر

د- هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر

گزینه صحیح : ب

15- جابجایی کلیه لاستیک ها هر از چه مدت باید انجام شود؟

الف -هر ۹ هزار کیلومتر

ب -هر ۵ هزار کیلومتر

ج – هر ۱۱ هزار کیلومتر

د-هر ۱۲ هزار کیلومتر

گزینه صحیح : ب

16- بازدید سطح آب مخزن شستشوی شیشه ی خودرو هر از چه مدت باید انجام شود؟

الف- هرروز

ب – هفته ای یک بار

ج- هر ماه

د: هر دو هفته یکبار

گزینه صحیح : ب

17- بازدید ارتفاع سطح روغن موتور هر از چه مدت باید انجام شود ؟

الف- هر روز بازدید شود

ب -هرهفته بازدید شود

ج- هر ماه بازدید شود

د- هر سال بازدید شود

گزینه صحیح : ب

18- شست و شوی شیشه جلوی اتومبیل باید هر از چه مدت انجام شود ؟

الف – هرروز

ب – هر هفته

ج-  هر دو هفته

د-  هر ماه

گزینه صحیح :ب

19- بازدید باد لاستیک ها باید هر از چه مدت انجام شود؟

الف -هرروز

ب -هر هفته

ج: هر دو هفته یک بار

د: هر ماه

گزینه صحیح :ب

20- چه زمانی لنت های ترمز بوی لاستیک سوخته می دهند؟

الف -هنگام سرد شدن

ب -هنگام داغ شدن

ج-هنگام سایش زیاد

د- هنگام ضربه خوردن

گزینه صحیح :ب

سوالات آیین نامه فنی آموزش

21- باتری ها هر از چه مدتی باید کنترل شوند ؟

الف -در هر ۱۰ هزار کیلومتر

ب -در هر ۲۰ هزار کیلومتر

ج- در هر ۳۰ هزار کیلومتر

د- در هر ۴۰ هزار کیلومتر

گزینه صحیح : الف

22- در صورت نیاز باید به آب داخل باتری ها چه چیزی اضافه کرد ؟

الف -آب ساده

ب -آب مقطر

ج- روغن

د- هیچکدام

گزینه صحیح : ب

سوالات آیین نامه و فنی

23- شمع ها را هر از چه مدت باید کنترل و سرویس کرد؟

الف -هر ۲۰ هزار کیلومتر

ب -هر ۳۰ هزار کیلومتر

ج- هر ۱۰ هزار کیلومتر

د- هر ۴۰ هزار کیلومتر

گزینه صحیح :چ

24- سیستم هدایت و فرمان باید هر از چه مدت بازدید شود؟

الف -هر ماه یک بار

ب -هر دو ماه یکبار

ج- هر ۶ ماه یکبار

د- هر سال یک بار

گزینه صحیح : چ

25- سیستم انتقال قدرت شامل چه اجزایی می شود؟

الف- گیربکس بکس

ب- کلاچ

ج- دیفرانسیل

د- همه موارد

گزینه صحیح: د

26- وظیفه فیلتر هوا چیست؟

الف- حفظ موتور از گرما

ب- حفظ موتور از سرما

ج- جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل موتور

شاید دوست داشته باشید بخوانید:  مفهوم خط کشی ها در راهنمایی و رانندگی

د- همه موارد

گزینه صحیح : ج

27- کدام یک از موارد زیر در رابطه با پیستون درست است؟

الف-  از اولین قطعه موتور است

ب- با احتراق شروع به حرکت میکند

ج- به شکل استوانه ای است

د- همه موارد

گزینه صحیح: د

۲۸- حرکت چرخشی میل سوپاپ از کجا ناشی میشود؟

الف- از میل لنگ

ب – از تسمه تایم

ج- از پیستون

د- از فیلتر هوا

گزینه صحیح: الف

۲۹- بازدید پمپ هوا هر از چند کیلومتر باید انجام شود؟

الف -هر هزار کیلومتر

ب- هر دو هزار کیلومتر

ج- هر چهار هزار کیلومتر

د- هر پنج هزار کیلومتر

گزینه صحیح: ب

۳۰- تنظیم مناسب آینه ها و صندلی موجب چه چیزی میشود؟

الف- موجب راحتی بیشتر

ب- موجب تسلط بیشتر

ج- موجب افزایش و بهبود میدان دید

د- همه موارد

گزینه صحیح: ج

۳۱- کدام یک از موارد زیر در رابطه با سیلندر درست است؟

الف- استوانه ای است

ب- پیستون در آن حرکت میکند

ج= مورد او ۲

د-هیچکدام

گزینه صحیح: ج

۳۲- بازدید ساییدگی لاستیک ها باید هر از چه مدت انجام شود؟

الف- هرروز

ب- هفته ای یک بار

ج- هفته ای دوبار

د -هر ماه

گزینه صحیح: ب

۳۳- بازدید کشش تسمه های پمپ آب هر از چه مدت باید انجام شود؟

الف -هرروز

ب- هر هفته

ج-ماهی یک بار

د-هر دو هفته یکبار

گزینه صحیح: ج

۳۴- بازدید پمپ فرمان هیدرولیکی هر از چه مدت باید انجام شود؟

الف- هر هفته

ب- ماهی یک بار

ج – هر سال

د – هرروز

گزینه صحیح: ب

35- بازدید پمپ هوا هر از چند مدت باید انجام شود؟

الف- هرروز

ب- هر هفته یک بار

ج – هر ماه

د- هر سال

گزینه صحیح: ج

36- مهم ترین وظیفه روغن کاری در خودرو کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف- حفظ تعادل و پایداری خودرو

ب- روان کاری و خنک کاری قطعات

ج – رساندن سوخت به موتور

د- کمک به خروج دود از اگزوز

گزینه صحیح : ب

37- لرزش غلبیرک فرمان می تواند ناشی از کدام نقص باشد؟

الف- تمام شدن صفحه کلاج

ب- خرابی جعبه دنده

ج- بالانس نبودن چرخ ها

د- پایین بودن سطح سوخت

گزینه صحیح: ج

38- در خودرو هی سواری مقدار ولتاژ چند ولت است؟

الف- 12 ولت

ب- 6 ولت

ج- 3 ولت

د- 24 ولتچ

جواب صحیح:الف

سوالات آیین نامه فنی ایین نامه رانندگی

سوالات فنی آیین نامه pdf رایگان, سوالات فنی آیین نامه pdf

3.5/5 - (2 امتیاز)
برنامه تست آیین نامه ۱۴۰۱

آزمون شبیه سازی شده که می توانید قبل از ازمون اصلی خودتان را محک بزنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.