آزمون آیین نامه موتورسیکلت شماره 6

ازموت ایین نامه موتورسیکلت شماره 6
تعداد سوالات در این ازمون 30 سوال می باشد که شما باید در 20 دقیقه برای قبولی به 26 سوال جواب صحیح دهید.
در پایان بعد از اخرین سوال و زدن دکمه نمایش پاسخ سوالات, تمام سوالات درست و یا غلطی که زدید به شما نشان داده می شود.