آزمون شماره 1 (جواب صحیح همان لحظه)

سوالات ازمون شماره 1 به صورت

تعداد سوال: 30 سوال

مدت زمان : 20 دقیقه

قبولی: به 26 سوال جواب صحیح بدید قبولید

لطفا در صورت هرگونه سوال در قسمت نظرات همان بخش مطرح کنید که سریعتر به شما پاسخ بدهیم.

جواب صحیح بعد از کلیک نشان داده می شود و در اخر نتیجه کامل می توانید مشاهده کنید

تعداد سوالات : 30 سوال

 

تاز اضافه کردیم ... امتیاز اول را شما به ما بدید.
برنامه تست آیین نامه ۱۴۰۱

آزمون شبیه سازی شده که می توانید قبل از ازمون اصلی خودتان را محک بزنید