سرعت های مجاز در آیین نامه ۱۴۰۱

قوانین سرعت در راهنمایی و رانندگی

سرعت مجاز در جاده های ایران طبق قوانین کتاب ایین نامه رانندگی: در فصل اول کتاب ایین نامه رانندگی صفحه 47 تا صفحه 50 در مورد سرعت خودرو ها در روز و شب و در موقعیت های گوناگون به صورت کامل توضیح داده شده است و سوالات زیادی در این قسمت برای هنرجویان متقاضی گرفتن گواهینامه رانندگی در ازمون امتحان اصلی طرح شده است که ما در این قسمت از سایت درایوینگ به این موضوع می پردازم

همانطوری که می دانید سرعت در هر منطقه و محیط های مختلف و با توجه به روز و شب, شهری و مسکونی بودن انها متفاوت می باشد.

در مطلب زیر به تمام سوالات در مورد سرعت در آزمون ایین نامه پاسخ داده شده است از جمله سوالات زیر و سوالات دیگر پاسخ دادیم

( حداکثر سرعت در بزرگراه درون شهری – قوانین سرعت در راهنمایی و رانندگی- حداکثر سرعت در آزادراه- حداقل سرعت در آزادراه – سرعت ها در آزمون آیین نامه- حداکثر سرعت در میدان )

جدول سرعت مجاز

ابتدا در قسمت اول انواع سرعت در موقعیت های مختلف مطابق جدول زیر می توانید مشاهده کنید  و بعد سوالاتی که در مورد سرعت خودرو ها در ازمون امتحان اصلی ایین نامه طرح شده است و هر بار تکر ار می شوند قرار داده شده است.

جدول سرعت معابر درون شهری و مسکونی

معابر شریانی درجه یک آزادراه ها  حداقل 70 و حداکثر 125
بزرگراه حداکثر 100 کلیومتر
معابرشریانی درجه دو خیابان شریانی اصلی حداکثر 60 کیلومتر
خیابان شریانی فرعی حداکثر 50 کلیومتر
معابر محلی معابر محلی و میدان ها حداکثر 30 کیلومتر

با یادگیری جدول بالا و پایین صفحه می توانید به خیلی از سوالات ایین نامه رانندگی جواب دهید.

سرعت ها در آزمون آیین نامه

سرعت مجاز در شب و روز

جدول سرعت ها در رانندگی
سرعت های مجاز در آیین نامه رانندگی – سایت درایوینگ

سرعت جاده ها در ایران مطابق جدول بالا:

سرعت راههای درون شهری

 • سرعت در خیابان اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر در ساعت می باشد.
 • سرعت در خیابان فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر در ساعت می باشد
 • سرعت در راههای محلی( تقاطع ها , میدان و کوچه ها) حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت میباشد.
 • سرعت در آزادراه حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۵ کیلومتر در ساعت می باشد.
 • سرعت در بزرگراه حداکثر ۱۱۰ کیلومتر در ساعت می باشد.

سرعت در راههای برون شهری

 • سرعت در جاده های اصلی روز ۹۵ و شب ۸۵ کیلومتر در ساعت میباشد
 • سرعت در جاده های فرعی روز ۸۵ و شب ۷۵ کیلومتر در ساعت میباشد
 • سرعت در آزادراه حداقل ۷۰ و حداکثر برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۰ کیلومتر خودروهای سبک ۱۲۰ در ساعت میباشد
 • سرعت در بزرگراه برای خودرو های سبک حداکثر ۱۱۰ و خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۰۰ کیلومتر در ساعت میباشد

(سرعت مجاز در جاده ها در شب 85 کیلومنر می باشد)

تابلو های سرعت در ایین نامه رانندگی

دراین قسمت قبل از اینکه سوالات ایین نامه را ببینید بهتر است تابلو های که در مورد سرعت در جاده ها اغلب موارد با ان برخورد دارید نگاه بندازید و یاد بگیرید (این تابلو ها جزء سوالات مهم ایین نامه می باشند)

با توجه به موارد بالا به سوالات زیر پاسخ دهید.

سوالات ایین نامه در مورد سرعت های مجاز در آیین نامه

 

در قسمت پایانی سوالاتی که در مورد سرعت هربار در ازمون اصلی ایین نامه رانندگی تکرار می شود همراه با جواب در پایین صفحه مشاهده می کنید ( هنرجویان گرامی پیشنهاد می کنیم این صفحه را بارها با دقت بخوانید )

همپنین ببینید: ازمون ایین نامه

جواب های صحیح با علامت ستاره *  مشخص شده اند.

32 سوال مهم آیین نامه رانندگی در مورد سرعت در ایین نامه

1 – حداقل سرعت در آزادراه های درون‌ شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  30 کیلومتر در ساعت
 2. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 3. 70 کیلومتر در ساعت *
 4. ۶۰ کیلومتر در ساعت

2- حداکثر سرعت خیابان شریان فرعی در شهرها، چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 50 کیلومتر در ساعت *
 2. 60 کیلومتر در ساعت
 3. 70 کیلومتر در ساعت
 4. 85 کیلومتر در ساعت

3- شکل زیر به چه معناست؟

رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع

 1.  ممنوع بودن سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت
 2.  رعایت فاصله بیشتر از ۷۰ متر ممنوع
 3.  رعایت فاصله کمتر از ۷۰ متر ممنوع *
 4. سرعت کمتر از ۷۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع

4- حداقل میزان سرعت مجاز کلیه وسایل نقلیه در آزادراه‌های برون ‌شهری ….. می ‌باشد.

 1. ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 2. ۷۰ کیلومتر بر ساعت *
 3. ۸۵ کیلومتر بر ساعت
 4. ۹۵ کیلومتر بر ساعت

5 – در مناطق مسکونی و  آزاد راه‌ های برون‌ شهری، حداقل سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. ۱۳۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۷۰ کیلومتر در ساعت *
 3. 85 کیلومتر در ساعت
 4. ۹۵ کیلومتر در ساعت

6- در جاده های اصلی سرعت مجاز برای خودرو در روز حداکثر. . . . و شب‌ها حداکثر. . . . . . کیلومتر در ساعت است.

 1.  100 ، 110
 2.  90  ، 100
 3.  85، 95  *
 4.  100، 110

7- محدودیت‌ های حرکت و سرعت در جاده‌ها به وسیله. . . . تعیین می ‌گردد.

 1.  رانندگان
 2. علائم و تابلوها *
 3.  استفاده‌ کنندگان از راه
 4.  افراد صلاحیت‌ دار

8- حداکثر سرعت در آزاد راه‌های برون ‌شهری در مناطق غیر مسکونی برای انواع وانت ‌بارها چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 120 کیلومتر در ساعت *
 2. 125 کیلومتر در ساعت
 3.  70 کیلومتر در ساعت
 4.  95 کیلومتر در ساعت

9- اسم تابلوی زیر بیانگر چیست؟

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

 1. سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
 2. پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
 3. حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر*
 4. پایان محدودیت سرعت (۳۰ کیلومتر)

10- حداکثر سرعت در خیابان‌های شریان اصلی در شهرها و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 100 کیلومتر در ساعت
 2.  95 کیلومتر در ساعت
 3. 60 کیلومتر در ساعت *
 4. 85 کیلومتر در ساعت

11-  حداکثر سرعت در بزرگ ‌راه‌های درون ‌شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  100 کیلومتر در ساعت *
 2.  120 کیلومتر در ساعت
 3. 110 کیلومتر در ساعت
 4. 125 کیلومتر در ساعت

12- تصویر تابلو زیر بیانگر چیست؟

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

 1. منطقه محدودیت سرعت ۳۰ کیلومتر
 2. حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر
 3. سرعت بیش از 30 کیلومتر بر ساعت ممنوع
 4. پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر*

13- حداکثر سرعت در شب‌ ها  در جاده‌ های اصلی بیرون شهر، چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 85 کیلومتر در ساعت *
 2. 95 کیلومتر در ساعت
 3. 65 کیلومتر در ساعت
 4. 70 کیلومتر در ساعت

14- برای انواع سواری حداکثر سرعت در آزاد راه های برون‌ شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 125 کیلومتر در ساعت
 2. 100 کیلومتر در ساعت
 3.  120 کیلومتر در ساعت *
 4. 90 کیلومتر در ساعت

15- حداکثر سرعت در روز در جاده‌های اصلی، چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 120 کیلومتر در ساعت
 2. 100 کیلومتر در ساعت
 3. 110 کیلومتر در ساعت
 4. 95 کیلومتر در ساعت *

16- حداقل سرعت در آزادراه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. ۵۰ کیلومتر در ساعت
 2. ۷۰ کیلومتر در ساعت*
 3.  ۳۰ کیلومتر در ساعت
 4. ۶۰ کیلومتر در ساعت

17- خطی عبوری که به منظور تغییر سرعت، انجام حرکات گردشی و یا افزایش ظرفیت راه در کنار خط عبور ایجاد می‌ شود؟

 1. خط ویژه
 2.  خط تغییر سرعت
 3. خط کمکی *
 4. خط ایست

18- دربزرگراه‌های برون‌ شهری و مناطق غیرمسکونی، حداکثر سرعت برای انواع وانت بارها چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  125 کیلومتر در ساعت
 2.  120 کیلومتر در ساعت
 3.  110 کیلومتر در ساعت *
 4.  130 کیلومتر در ساعت

19- حداکثر سرعت در آزاد راه‌های برون ‌شهری در مناطق غیر مسکونی برای انواع وانت ‌بارها چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 120 کیلومتر در ساعت *
 2. 125 کیلومتر در ساعت
 3. 70 کیلومتر در ساعت
 4. 95 کیلومتر در ساعت

20- میزان سرعت مجاز و محدودیت سرعت در خیابان ها و جاده ها به چه صورت مشخص می ‌شود؟

 1. با توجه به مواردی کهGPS  خودرو نشان می دهد
 2. سرعت مجاز بسته به نوع خودرو و مدل آن قابل تغییر است
 3. با توجه به تابلوهای نصب شده و آیین ‌نامه راهنمایی و رانندگی *
 4. با توجه به دستور متصدی جاده‌ها مشخص می ‌شود

21- حداقل سرعت در آزادراه درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 50 کیلومتر در ساعت
 2. 60 کیلومتر در ساعت
 3. 70 کیلومتر در ساعت *
 4. 40 کیلومتر در ساعت

22- در شهرها و مناطق مسکونی، در خیابان‌ های شریان اصلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 100 کیلومتر در ساعت
 2. 95 کیلومتر در ساعت
 3. 60 کیلومتر در ساعت*
 4. 85 کیلومتر در ساعت

23- حداکثر سرعت در بزرگراه درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 110 کیلو متر در ساعت
 2. 120 کیلو متر در ساعت
 3. 100 کیلو متر در ساعت *
 4. 125 کیلو متر در ساعت

24- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری در بزرگ ‌راه‌های برون ‌شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 110 کیلو متر در ساعت *
 2. 120 کیلو متر در ساعت
 3. 100 کیلو متر در ساعت
 4. 125 کیلو متر در ساعت

25- کدام یک از موارد زیر در خصوص حرکت با سرعت زیاد صحیح نمی ‌باشد؟

 1. صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زیاد بیشتر است
 2. در سرعت‌ های بالا زمان واکنش نسبت به خطرات بسیار افزایش می‌ یابد*
 3. احتمال کشته شدن در تصادفات با سرعت‌ های بالا بسیار زیاد است
 4.  کنترل وسیله نقلیه در سرعت‌ های بالا بسیار سخت است

26- حداکثر سرعت در معابر محلی و میادین شهر چند است چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  65 کیلو متر در ساعت
 2.  30 کیلو متر در ساعت *
 3.  55 کیلو متر در ساعت
 4. 45 کیلو متر در ساعت

27- تصویر تابلوی زیر بیانگر چیست؟

سرعت توصیه شده

 1.  حداقل سرعت ۶۰ کیلومتر
 2. سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع
 3. سرعت توصیه شده*
 4. رعایت فاصله کمتر  60 متر ممنوع

28- حداکثر سرعت در شب ها در جاده های فرعی در راه های بیرون شهر  چند کیلومتر در ساعت است؟

 1. 85 کیلو متر در ساعت
 2. 95 کیلو متر در ساعت
 3. 65 کیلو متر در ساعت
 4. 75 کیلو متر در ساعت*

29- کدام تابلو بیانگر حداکثر سرعت در خطهای عبور است؟

تابلو بیانگر حداکثر سرعت در خطهای عبور

گزینه 3 صحیح می باشد.

30- حداکثر سرعت در آزادراه های درون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  30 کیلومتر در ساعت
 2.  50 کیلومتر در ساعت
 3.  70 کیلومتر در ساعت *
 4.  60 کیلومتر در ساعت

31- حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری در بزرگراه های برون شهری چند کیلومتر در ساعت است؟

 1.  120 کیلو متر در ساعت
 2. 125 کیلو متر در ساعت
 3. 110 کیلو متر در ساعت *
 4. 100 کیلو متر در ساعت

32- کدامیک از موارد زیر در خصوص سرعت و حرکت صحیح می‌ باشد؟

 1. کنترل وسیله نقلیه در سرعت‌ های پایین بسیار سخت است
 2. صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زیاد بسیار بیشتر است*
 3. در سرعت‌ های بالا زمان واکنش نسبت به خطرات بسیار افزایش می یابد
 4. سایر کاربران راه به دلایل سرعت بالای وسیله نقلیه شما، زمان واکنش زیادی خواهند داشت

حداکثر سرعت در میدان ؟ حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت میباشد

اگر فکر می کنید در مورد سرعت سوالی جامانده ممنون خواهیم شد در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.

همچنین ببینید : کل سوالات ایین نامه و قبولی 100 درصد بار اول در ایین نامه رانندگی

4.4/5 - (5 امتیاز)
برنامه تست آیین نامه ۱۴۰۱

آزمون شبیه سازی شده که می توانید قبل از ازمون اصلی خودتان را محک بزنید

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. 22- در شهرها و مناطق مسکونی، در خیابان‌ های شریان اصلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

  گزینه چند درسته اخه علامت نگذاشتید..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.