آزمون آیین نامه موتورسیکلت شماره 2

آزمون اصلی آیین نامه موتورسیکلت شماره 2

تعداد سوالات : 30 سوال

مدت زمان پاسخگویی : 20 دقیقه

شما برای قبولی در این ازمون  از این 30 سوال باید به 26 سوال پاسخ صحیح بدهید.

در پایان آزمون درصد قبولی و جواب سوالات به شما نشان داده خواهد شد

آزمون آیین نامه موتورسیکلت شماره 2

 

دکمه بازگشت به سوالهای ازمون موتورسیکلت