ازمون آیین نامه رانندگی (شماره 17)

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی  شماره 17

مدت زمان پاسخگویی : 20 دقیقه می باشد

تعداد سوالات : 30 سوال

تعداد صحیح برای قبولی : 26 سوال

در این 30 سوال برای قبولی باید اگر بیش از 4 غلط داشته باشید مردود می شوید یعنی تا 4 غلط قبول می شوید بیشتر از 4 غلط یعنی 5 غلط به بالاشما رد خواهید شد.

در پایان نتیچه قبولی یا رد به شما نشان داده خواهد شد

جواب صحیح سوالات هم در پایان قابل مشاهده می باشد

تعداد سوالات : 30 سوال

 


بازگشت به آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی