آزمون آنلاین ایین نامه رانندگی شماره 9

آزمون شماره 9 آزمون انلاین آیین نامه رانندگی

تعداد سوالات 30 سوال می باشد که شبیه ازمون اصلی باید در 20 دقیقه به سوالات پاسخ دهید

در اخر نمره و درصد ازمون همراه با پاسخ صحیح سوالات به شما نسان داده خواهد شد.

 

تعداد سوالات : 30 سوال

 


برگشت به آزمون آنلاین آیین نامه 1400