موضوعات داغ

یادگیری رعایت حق تقدم و سوالات آیین نامه رانندگی

راهنمایی رعایت حق تقدم در چهار راه ها به همراه سوالات ایین نامه چهارراه همراه با جواب

تابلو رعایت حق تقدم در رانندگی و در چهارراه

بدون مقدمه و حرف اضافه در این مورد به نکاتی که شما باید در سوالات حق تقدم آیین نامه رعایت کنید در این قسمت از سایت درایوینگ به آن می پردازیم.

راهنمایی حق تقدم در رانندگی

ابتدا خواهشی که از شما متقاضیان داریم برای یادگیری حق تقدم در رانندگی به هیچ عنوان فکر حفظ کردن آن نباشید و سعی کنید این سوالات را یاد بگیرید, شما اگر این آموزش کوتاه را با دقت یکبار بخوانید هر سوالی که در مورد حق تقدم در چهار راه ها از شما بپرسند جواب خواهید داد

نکات خیلی ساده هستند چند دقیقه وقت گذاشته و به این نکات توجه کنید- ما با تمام وسواسی که برای این قسمت داشتیم سعی کردیم به ساده ترین راه ممکن این نکات سوالات حق تقدم را به شما یاد دهیم که در این مورد هیچ گونه مشکلی نداشته باشید.

تابلو رعایت حق تقدم

1- ابتدا این 6 تابلو را برای حق تقدم سوالات آیین نامه رانندگی را به خاطر بسپارید.

در مورد هر کدام از این تابلو ها اگر بخوایم توضیح کوتاهی بدهیم

 1. تابلو ایست: دراین قسمت همانطوری که از اسم آن پیداست نشان می‌دهد که ما در خیابان فرعی قرار داریم و حق تقدم با ما نیست.
 2. تابلو رعایت حق تقدم: این تابلو نشان می دهد حق تقدم با شما نیست
 3. تابلو خیابان اصلی : همانطوری که مشخص است شما در خیابان اصلی قرار دارید
 4. تابلو پایان خیابان اصلی:  شما از محدوده خیابان اصلی خارج شدید
 5. حق تقدم عبور با شما: کامل واضع توضیح نمیدیم
 6. حق تقدم عبور با وسیله مقابل است: کامل واضع توضیح نمیدیم

این 6 تابلو به سادگی و با زبان بی زبانی همه چیز را به شما می گویند که حق تقدم با کدام خودرو می باشد.

خوب در بعضی خیابان ها فاقد تابلو هستند چکار کنیم؟ در حالی اگر هر سوالی در مورد حق تقدم در رانندگی به شکلی که خیابان بدون تابلو بود اولویت با خیابان بدون تابلو می باشد.

اگر هیچ گونه تابلوی نبود اولویت با خیابان اصلی یا عرض بیشتر است.

حق تقدم در چهار راه های غیر هم عرض:

چطور به سوالات آیین نامه حق تقدم در چهار راه های غیر هم عرض جواب دهیم؟

مراحل زیر را دقت کرده و یاد بگیرید

1- شما باید خیابان اصلی را از خیابان فرعی تشخیص دهید (خیابان اصلی از اهمیت بیشتری برخوردار است و همیشه حق تقدم با خیابان اصلی می باشد) دانستن همین یک نکته ساده خیلی می تواند ما را در پاسخ به حق تقدم سوالات آیین نامه کمک کند.

در این قسمت یک سری نکات است که باید یاد بگیرید.

 • نکته اول: همیشه تابلو حق تقدم در خیابان فرعی نصب می شود.
 • نکته دوم: خیابان فرعی معمولا عرض کمتری نسبت به خیابان اصلی دارد.
 • نکته سوم: تابلو های ایست در خیابان فرعی نصب می شود.

تا الان با دانستن خیابان اصلی و فرعی و حق تقدم همیشه با خیابان اصلی است بخش از سوالات را به راحتی می توانیم جواب دهیم.

در مرحله بعد اگر در خودروهای که همگی در خیابان اصلی باشند باید چطور به سوالات جواب دهیم؟

در خیابان های اصلی سه حالت برای ما پیش خواهد امد که به این سه مورد باید توجه کنیم

 • درحالتی که خودروها با هم تداخلی نداشته باشند هر دو خودرو می توانند به صورت همزمان با هم رد شوند (در این حالت حق تقدم با هر دو خودرو می باشد)
 • در حالتی که هر دو خودرو قصد گردش به مسیر خود داشته باشند حق تقدم با ماشینی است که به سمت راست گردش دارد.
 • مرحله سوم هردو خودرو ها در مسیر با هم تداخل دارند یک خودرو قصد گردش و خودرو بعدی قصد سفر مستقیم دارد که در این حالت اولویت با خودروی است که قصد عبور مستقیم دارد.

نکات مهم:

 • طبق مقررات خودروی که سمت راست شما حرکت می کند نسبت به شما حق تقدم دارد
 • اگر در چهار راه های هم عرض اولویت حرکت با خودرویی است که مستقیم حرکت می کند و یا بعد از آن خودرویی که به سمت راست گردش می نماید.

راهنمایی و نمونه سوالات حق تقدم آیین نامه

برگرفته از  سوالات آیین نامه 1400

هنرجویان عزیز لطفا دقت کنید این سوالات حق تقدم با جواب که در پایین صفحه می بینید سوالات امتحان اصلی هستند که به صورت تصادفی یکی از این سوالات حق تقدم به شما خواهد افتاد.

سوالات حق تقدم نمونه چهار راه ها: سوالات ایین نامه چهارراه

در تصوریر زیر حق تقدم را مشخص کنید؟

اولویت حق تقدم

الف – سبز – زرد – آبی- نارنجی

ب- آبی- نارنجی – سبز- زرد

ج- سبز- زرد- نارنجی- آبی

د- زرد – سبز- آبی – نارنجی

جواب: الف

توضیحات: چنانچه مشاهده می کنید خودروی آبی و نارنجی تابلو حق تقدم دارند پس این دو ماشین را فعلا کنار می کذاریم . طبق آموزش های که در بالا گفته شد حق تقدم با ماشینی است که مستقیم می رود خوب در اینجا نتیجه می گیریم

 1. حق تقدم ابتدا با ماشین سبز به علت راه مستقیم و تابلو نداشتن
 2. زرد با توجه توضیحات گفته شده
 3. آبی چون راه مستقیم دارد
 4. نارنجی

درشکل پایین حق تقدم با کدام ماشین می باشد؟

چهار راه حق تقدم که تابلو دارد

الف – نارنجی – آبی – سبز- زرد

ب – زرد- نارنجی – آبی – سبز

ج- سبز- زرد – نارنجی – آبی

د- زرد – سبز – نارنجی – آبی

جواب : ج

توضیحات : در اینجا طبق تصوریر ماشین نارنجی و ابی به علت تابلوی که دارند کنار گذاشته می شود پس حق تقدم ابتدا با ماشینی است که راه مستقیم دارد یعنی 1- سبز 2- ماشین زرد 3- دو ماشینی که به علت تابلو داشتن در چهار راه کنار گذاشتیم ابتدا ماشینی که راه مستیمی دارد یعنی نارنجی و در آخر ابی

در تقاطع هم عرض حق تقدم با کیست

حق تقدم در چهارراه بدون تابلو

دراین تقاطع هم عرض, حق تقدم عبور به ترتیب باکدام یک می باشد؟

تقاطع هم عرض در عبور دوچرغه و موتور سوالات حق تقدم در چهار راه هم عرض
تقاطع هم عرض در عبور دوچرغه و موتور سوالات حق تقدم در چهار راه هم عرض

الف – دوچرخه – موتورسیکلت – سواری

ب- سواری- موتورسیکلت – دوچرخه

ج- موتورسیکلت- دوچرخه – سواری

د- سواری – دوچرخه – موتورسیکلت

گزینه صحیح : ج

در شکل پایین حق تقدم با کدام ماشین می باشد؟

حق تقدم چهارراه که آمبولانس دارد

الف – خودروی امداد و سبز همزمان – نارنجی – آبی

ب- سبز- نارنجی- آبی- خودروی امداد

ج- خودروی امداد- نارنجی و آبی همزمان- سبز

د- خودروی امداد- سبز- آبی- نارنجی

پاسخ : ج

توضیحات: در این چهار راه همانطوری که مشاهده می کنید تابلوی حق تقدم در جلوی ماشین سبز و خودروی امداد می باشد اما طبق قانون خودروی همیشه حق تقدم در هر شرایطی   با خودروی امداد یا آمبولانس می باشد پس ابتدا خودروی امداد در مرحله دوم حق تقدم با ماشینی است که حرکت مستقیم دارد در چنین مواردی ماشین نارنجی و آبی می توانند همزمان حرکت منند و درآخر ماشین سبز

درشکل پایین حق تقدم باکدام ماشین می باشد؟

حق تقدم در چهارراه بدون تابلو

چهار راه حق تقدم

الف – قرمز- سبز- نارنجی

ب – سبز- قرمز-  نارنجی

ج- قرمز- نارنجی- سبز

د- نارنجی- قرمز- سبز

پاسخ : الف

توضیحات : دراین تصویر هیچ گونه تابلوی ندارد پس حق تقدم اول با ماشینی است که حرکت مستقیمی دارد و در اینجا ما دو ماشین داریم که حرکت مستقیم دارد پس در مرحله دوم حق تقدم به ماشینی است که سمت راست حرکت دارد – جواب صحیح در اینجا طبق توضیحات ابتدا ماشین قرمز در مرحله دوم سبز و سپس نارنجی

خودروی که دور آن با دایره مشخص شده است به کدام یک از خودرو ها باید اجازه عبور بدهد ؟( کتاب صفحه 104)

رعایت حق تقدم برای خودروی که دور آن خط کشیده شده است

1- خودوری 1و2

2- خودروی 1و3

3- خودروی 2و3

4- تمام خودورها

در این تصویر ماشین شماره 1که دور آن خط کشیده شده است به دلیل اینکه تابلوی حق تقدم دارید باید به ماشین های 1و 3 اجازه عبور دهید در آخر ماشین شماره 2 و ماشین قهوه ای که هردوتا تابلوی حق تقدم دارند پس در اینجا حق تقدم با ماشینی هست که  راه مستقیم دارد پس نتیجه می گیریم حق تقدم با ماشین شماره 1 می باشد و جواب صحیح گزینه 2 یعنی خودروی 1و3

نوشته کتاب آیین نامه رانندگی صفحه 104 (در تصویر فرض کنید خودروی که بادایره مشخص شده خودروی شما باشد دراین صورت شما باید به خودروهای 1و3 اجازه عبور دهید .خودرو2 نیز باید به شما و خودروی 1و3 اجازه عبور دهد.)

جواب صحیح : گزینه 2

دراین تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام خودرو می باشد؟

سوال تقاطع چهار راه هم عرض1- سبز- نارنجی – زرد – آبی

2- نارنجی – سبز – زرد – ابی

3- سبز – نارنجی – آبی – زرد

4- نارنجی – سبز – آبی – زرد

در این تقاطع همانطوری که مشاهده می کنید ماشین زرد و آبی به علت تابلوی حق تقدم نمی توانند حرکت کنند پس ابتدا ماشین نارنجی که به سمت راست حرکت می کند حق تقدم دارد و بعد طبیعتا ماشین سبز پس بین ماشین های آبی و زرد ماشین ابی حق تقدم تری دارد به علت راه مستقیم پس جواب صحیح گزینه 4 می باشد.

چواب صحیح : گزینه 4

دراین تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک میباشد؟

تقاطع چهارراه

الف – آبی – قرمز- دوچرخه -کامیون

ب- دوچرخه – کامیون- آبی – قرمز

ج- کامیون – دوچرخه – آبی – قرمز

د- قرمز – ابی – دوچرخه – کامیون

گزینه صحیح : ب

در این تقاطع خودرو قرمز و آبی به علت داشتن تابلوی حق تقدم نمی توانند حرکت کنند پس دوچرخه به علت راه مستقیم ابتدا حرکت می کند بعد کامیون و درآخر ماشین آبی به دلیل راه مستقیم و در آخر خودروی قرمز

* حق تقدم خودروهای امدادی

دراین شکل حق تقدم عبارتست از :

حق تقدم در چهار راه با 3 ماشین

1- نارنجی سبز- خودروی امدادی

2- خودروی امدادی – نارنجی – سبز

3- خودروی امدادی  – سبز – نارنجی

4- سبز- نارنجی – خودروی امدادی

در این چهار راه که 3 ماشین وجود دارد همانطوری که در توضیحات بالا اشاره کردیم تحت هر شرایطی حق تقدم همیشه با خودروی امداد می باشد پس ابتدا ماشین امدادی و بعد سبز به دلیل حرکت به سمت راست و درآخر ماشین نارنجی

گزین صحیح : 3

تقاطع سه راه در راهنمایی و رانندگی

دراین تقاطع, حق تقدم عبور به ترتیب باکدام یک می باشد؟

حق تقدم در سه راه الف- آبی – قهوه ای

ب- قهوه ای – آبی

ج- هر3 خودرو با هم می توانند حرکت کنند

د- فقط خودروی قهوه ای مجاز به حرکت می باشد

درسه راه ها حق تقدم عبور با وسیله ای هست که به طور مستقیم و سمت مجاز حرکت می کند حتی اگر عرض خیابانی که مسیر آن است از عرض راه تلافی کننده کمتر است (کتاب صفحه 106 )

شما باید برای پاسخ دادن به این سوالات  ابتدا به سوال توجه کنید الان نوشته حق به ترتیب با کدام هست همانطوری که در پاسخ می بینید فقط نوشته آبی – قهوه ای و یا قهوه ای آبی که جواب صحیح تر می شود گزینه الف

گزینه صحیح : الف

حق تقدم در میدان

دراین شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است ؟

حق تقدم در میدانالف – خودروی که با دایره مشخص شده است

ب- خودروی که خارج میدان قرار دارد

ج – بستگی به جهت حرکت خودرو دارد

د- بستگی به مسیر نهایی خودرو دارد

هنگام ورود به میدان حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در درون میدان درحال حرکت هستند (کتاب آیین نامه رانندگی صفحه 106)

گزینه صحیح : الف

این تمام سوالات آیین نامه در مورد حق تقدم بود که همراه با توضیحات و راهنمایی برای استفاده شما هنرجویان متقاضی گواهینامه قرار دادیم خوشحال می شویم نظرتان در مورد این صفحه با ما به اشتراک بگذارید.

فیلم اموزش حق تقدم در تقاطع ها به زودی در همین صفحه قرار خواهیم داد.

ادامه دارد…

پیشنهاد می کنم در ازمون شبیه سازی شده سایت شرکت کنید و خودتان را محک بزنید (آزمون آیین نامه آنلاین)

4.2/5 - (44 امتیاز)
اپلیکیشن تست آیین نامه به صورت آنلاین

آزمون شبیه سازی شده که می توانید قبل از ازمون اصلی خودتان را محک بزنید

نوشته های مشابه

‫16 دیدگاه ها

 1. سلام ممنون از توضیحات عالی تون منم بلد نبودم و با توضیحاتتون کامل یاد گرفتم
  اجرتون با امام حسین(ع)

 2. سلام خیلی ممنون حق تقدم و واقعا عالی توضیح دادید

 3. سلام دست گلتون درد نکنه من همیشه با حق تقدم مشکل داشتم الان با این مطلب متوجه شدم دمتون گرم

 4. درود بر شما من چند بار فقط به خاطر حق تقدم که حفظ می کردم افتادم، الان با این آموزش سایت شما یاد گرفتم ممنون
  یک سوال این سوالات جز سوالات اصلی ایین نامه هستند؟

  1. سلام خوشحالیم که استفاده کردید و یاد گرفتید – اره سوالات اصلی حق تقدم هستند

 5. سلام دمتون گرم!
  من کلا با این حق تقدم ها مشکل داشتم اما بعد خوندن این مطلب، کامل جا افتاد برام، ممنونم.

 6. عالی عالی بهتر از این نمیشه.
  واقعا مختصر و کوتاه بود.

 7. سلام واقا دمتون گرم خدا خیرتون بده خیلی خوب یاد گرفتم . مرسی

 8. سلام خسته نباشید. ممنون از توضیحات مربوط به حق تقدم.بسیار عالیه.

 9. سلام حق تقدم فرعی به اصلی را هم ممنون می شم بفرمائید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.