آزمون آنلاین ایین نامه رانندگی شماره 11

آزمون شبیه سازی شده شماره 11 آیین نامه راهنمایی و رانندگی

مدت زمان : 20 دقیقه

تعداد سوالات : 30 سوال

هر سوال 1 امتیاز

برای قبولی شما باید از این 30 سوال به 26 سوال پاسخ صحیح بدهید .

 

تعداد سوالات : 30 سوال

 


 

 


برگشت به آزمون آنلاین آیین نامه 1400