ازمون آیین نامه رانندگی (شماره 15)

آزمون رانندگی آنلاین شماره 15

مدت زمان پاسخ : 20 دقیقه

تعداد سوالات : 30 سوال

برای قبولی از این 30 سوال باید به 26 سوال جواب درست بدهید .

در آخر شما می توانید جواب های صحیح تمام سوالات را مشاهده کنید همچنین درصد و نمره قبولی یا رد شدن بعد از زدن دکمه پایان می توانیدمشاهده کنید.

در قسمت نکنه ها جواب سوالات مشخص می باشد هرچند توصیه می کنیم برای اینکه خودتان را بهتر محک بزنید به نکات توجه نکنید و در آخر جواب صحیح سوالات قابل مشاهده می باشند و می توانید جواب ها را کاملا ببینید.

 

تعداد سوالات : 30 سوال

 


برگشت به آزمون آنلاین آیین نامه 1400