آزمون ایین نامه رانندگی شماره 14

همانطوری که در بالا مشاهده می کنید مدت زمانی که شما وقت دارید به این آزمون پاسخ دهید 30 دقیقه می باشد

تعداد سوالات : 30 سوال می باشد

شما برای قبولی در این آزمون آنلاین باید از این 30 سوال به 26 سوال پاسخ صحیح بدهید .

برای قبولی در این آزمون باید 26 سوال جواب درست بدهید

در پایان پاسخ صحیح تمام سوالات می توانید مشاهده کنید

همچنین درصد نتیجه و قبولی یا رد شدن شما در این ازمون قابل مشاهده می باشد .

تعداد سوالات : 30 سوال

 


برگشت به آزمون آنلاین آیین نامه 1400